Sociala medier har funnits i flera år nu och något som till en början var ämnat för privata användare gör nu mer och mer avtryck även i företagsvärlden och hos andra organisationer. Gränserna suddas ut när allt fler privatpersoner använder sina konton för att nå ut med betalda samarbeten samtidigt som många organisationer vill förmedla sina värderingar och visa sig mer mänskliga via användningen av sociala medier. Det som går hem bäst är när budskapen är relevanta för mottagarna så att dessa inte känner sig bevakade eller upplever innehållet som tjatigt.

Användningen i Sverige

Sociala medier och marknadsföring på sociala medierIdag använder 83 procent av den svenska befolkningen sociala medier och det dagliga användandet ligger på 65 procent. Ökningen har pågått konstant sedan 2010, men börjar stanna av. Om Sverige jämförs med övriga EU-länder kan vi se att svenskar använder sociala medier mer än den genomsnittliga EU-medborgaren. I Sverige använder vi främst medierna till att chatta med våra bekanta, men även för att ta kontakt med företag och andra organisationer. På Facebook är det vanligt att bevaka evenemang, däremot är det inte lika populärt att ladda upp eget innehåll längre.

Relevansen är avgörande

Störst är Facebook, Instagram och Snapchat. Ungefär tre fjärdedelar av den svenska befolkningen har Facebook, 60 procent har Instagram och 40 procent har Snapchat. Även Twitter, LinkedIn och Flashback är populära, men ligger kvar på stabila nivåer med ungefär 30 procent av befolkningen som användare. För att lyckas med marknadsföring via sociala medier, oavsett om du är influenser eller ett stort bolag, gäller det att vara relevant. Det du behöver göra är att identifiera vilka kanaler din målgrupp använder. Det är där du ska till att synas för att vara relevant.

Som företagare eller organisation är det naturligtvis en guldgruva att marknadsföra sig via sociala medier om man gör det på rätt sätt. Användarna vill inte känna sig förföljda, men relevant information och lämpliga budskap är välkomna på sociala medier. Det är även allt fler som väljer att flytta ut delar av sin kundtjänst och kunddialog på sociala medier. Exempelvis restauranger och gym kan vara enklare att få kontakt med via en chatt än genom att fylla i ett traditionellt kontaktformulär eller skicka mail. Kontakten och relationen blir dessutom mer personlig.